Rytterstøtte

Lofoten Hestesportsklubb tilbyr rytterstøtte til medlemmer av klubben som representerer klubben i eksterne konkurranser i regi av NRYF.

Man kan søke om støtte på kr 250,- pr stevnedag
Rytter må ha startet minimum 1 godkjent start pr stevnedag

Søknad om rytterstøtte sendes til lhsk@live.no med oversikt over godkjente stevnedager og kontonr

Frist for søknad er innen 31.12 inneværende år

Juniorstøtte

Lofoten Hestesportsklubb har etablert en støtteordning for våre juniormedlemmer (til og med 16 år), ved deltakelser på kursaktivitet. Vi håper dette kan øke interesse og deltakelse ved kurs.

Klubben vil dekke 300 kr pr kurstime, inntil 6 timer iløpet av ett år
Dette gjelder for treninger arrangert i hestemiljøet i Lofoten.
Man kan søke om dekning av kurs fortløpende (etter at kurset er gjennomført) ved å sende mail til lhsk@live.no

Straks man tar i bruk denne ordningen, forplikter man seg til å delta som hjelpemannskap på inntil to stevner arrangert av klubben, uavhengig av hvor mye støtte man mottar iløpet av året.

Støtte ved arrangering av kurs

Etter avtale med LHSK, er det fullt mulig å selv arrangere kurs i regi av klubben.
Klubben ønsker å støtte opp om en arrangering, og gir følgende støtte til den som arrangerer og tilby overnatting til kursholder:
Kr 500,- i støtte for arrangering av kurs
Kr 600,- pr døgn (24 t) i støtte for å tilby husrom/måltider til kursholder/instruktør

Støtte til de som drar på GK-kurs i regi av andre klubber

Medlemmer av Lofoten Hestesportsklubb som deltar på Grønt Kort kurs arrangert av andre klubber, vil ved bestått kurs få dekket 500 kr av kursavgiften.

Man kan søke om denne støtten ved å sende mail til lhsk@live.no

Godtgjørelse for styrearbeid

Styremedlemmer (inkl evt vara) får en godtgjørelse for sitt arbeid. 
Dette for å fremme interessen for å sitte i styret.
Styreleder for delta gratis på kurs arrangert av LHSK
Øvrige medlemmer av styret får inntil kr 2000,- pr styreår i rabatt på kurs arrangert av LHSK