Forenklet regnskap for 2021

Forenklet oversikt over regnskap 2021    
     
Beholdning pr 1.1.2021 96590  
     
Inntekt    
Kontingent 350 Medlemsavg for 2022 ikke fakt enda
Boks og flis 15274 Salg av gjestebokser
Tilskudd 21288  
Sum inntekter 36912  
     
Utgift    
Gebyrer 660  
NRYF/TRYK 3563  
Utstyr/rekvisita 4079  
Forsikring 6758 Både for 2021 og 2022
Sum utgifter 15060  
     
Driftsresultat 2021 21852 (budsjettert kr -20170 pga stevnet)
Ny beholdning pr 1.1.2022 118442 (budsjettert kr 76420)
Kontantkasser 3600  

Forenklet regnskap for 2020

Forenklet oversikt over regnskapet 2020    
     
Beholdning pr 1.1.2020 84236  
     
Inntekt    
Kontingent 13900  
Boksleie 2450  
Tilbakebet flybilletter 10270  
Tilskudd 22735  
Sum inntekt 49355  
     
Utgift    
Gebyrer 1230  
NRYF/TRYK 7540  
Juniorstøtte 1800  
Flybilletter 1700  
Utstyr 16540  
Rekvisita etc 5020  
Forsikring 3090  
Sum utgift 36920  
     
Driftsresultat 2020 12435   (Budsjettert kr -4460)
Ny beholdning pr 1.1.2021 96590   (Budsjettert kr 83376)
Kontantkasser 3600  

Forenklet årsregnskap for 2019

Forenklet oversikt over regnskapet 2019    
     
Beholdning pr 1.1.2019 88155  
     
Inntekt    
Kontingenter 11550  
Gjestebokser 6450  
Reklamasjon jakker 3258  
Tilskudd/renter 26510  
Sum inntekt 47768  
     
Utgift    
Gebyrer 1218  
NRYF/TRYK 13460  
Styrehonorar 500  
Hjemmeside 960  
Flybilletter stevne 2020 8569  
Rekvisita/utstyr/drift 10748  
Klubbjakker/luer 13220  
Forsikring 3012  
Sum utgift 51687  
     
Driftsresultat 2019 -3919 (Budsjett kr +1100)
Ny beholdning pr 1.1.2020 84236 (Budsjett kr 89257)
Kontantkasse 3600  

Forenklet årsregnskap for 2018

Forenklet oversikt over regnskapet 2018  
     
Beholdning pr 1.1.2018 83455  
     
Inntekt    
Kontingent 19500  
Gjestebokser 14825  
Tilbakebet flybilletter 1300  
Hestens Dag 9360  
Stevnet 0 Gikk i underskudd
Tilskudd 13050  
Sum inntekt 58035  
     
Utgift    
Gebyrer 2200  
NRYF/TRYK 6835  
Horsepro 2125  
Styrehonorar 400  
Kursavgift 9500 Grønt Kort
Stevnet 2700  
Rekvisita/diverse 9550  
Utstyr 10340  PC, høytaler, terminaler, tribune
Klubbjakker 6685  
Forsikring 3000  
Sum utgift 53335  
     
Driftsresultat for 2018 4700 (Budsjett kr 0)
Ny beholdning pr 1.1.2019 88155 (Budsjett kr 86455)
Kontantkasse 3600  

Forenklet årsregnskap for 2017

Forenklet oversikt over regnskapet for 2017        
               
Beholdning pr 1.1.2017 61123            
               
Inntekt              
Kontingent 12900            
Kursavgift 12800   Jonas Elvebakk      
Gjestebokser 5900   Reelt overskudd: 4.635,-      
Stevnet 7600   Reelt overskudd: 3.185,- Se underregnskap  
Hestens Dag 5460   Reelt overskudd: 3.353,- Se underregnskap  
Tilskudd 39120   10.000 av disse er øremerket GK-kurs som arrangeres i 2018
               
Totalt inn 83780            
               
Utgift              
Gebyrer 1470   Vipps, Buypass, iZettle, bank    
NRYF/TRYK 6825   For medlemsskap      
Horsepro 3385            
Styret 7700   Styregodtgjørelse      
Dommer 2410            
Kurs 15000   Jonas Elvebakk, saltilpasninger    
Dagligvare 1210   Til kurs og arrangementer      
Hjemmeside 3360            
LHH 2800   Leie hall og hester      
Reise 8860   Kurs, saltilpasning og stevne    
Diverse 4253   Printer, sløyfer, rekvisita      
Forsikring 2910   Klubbforsikring      
Flis 1265   Til gjestebokser      
               
Totalt ut 61448            
               
               
Driftsresultat for 2017 22332    (Budsjett  -7775)      
Ny beholdning pr 1.1.2018 83455    (Budsjett  53348)      
               
Kontantkasse 3000            

Forenklet årsregnskap for 2016

Forenklet oversikt over regnskapet for 2016      
       
Beholdning pr 1.1.2016 80858    
       
Inntekter      
Kontingent 12550   Inneholder både medl.avg for 2016 og 2017
Kursavgift 30200   AM + INGRID + JE
Stevneavgift 6000   UK-stevne i juni
Gjestebokser 5700   Helårs dagsleie og ved kurs/arr
Kafedrift 14674   Hestens Dag og UK-stevnet
Loddsalg 3246   Hestens Dag og UK-stevnet
Lotteri 6000   Høstlotteri
Runderidning 1320   Hestens Dag
Tilskuddsmidler 37358   Kulturmidler, LAM, mva-komp, spillemidler utstyr
Grasrot/idrettstrøm 1394   Norsk Tipping og Kraftinor
Diverse 7177   Salg av hindermateriell, tilbakebet forsikring
       
Totalt inn 125 619    
       
Utgifter      
NRYF/TRYK 10535   For medlemsskap
Horsepro 3076   Til UK-stevnet
Instruktør 36320   AM + INGRID + JE
Reiseutgift 16055   Instruktører, dommer UK, reise utdanning steward
Dagligvare 3345   UK-stevnet, Hestens Dag og kurs
Arrangørutgift 2300   Saltilpasning, Inger, JE
Overnatting 1754   Dommer/steward-opplæring
Gebyrer/renter 990   Bruk av terminal og bankgebyrer
Gjestebokser 49652   Kjøp av gjestebokser
Flis 4140   Til gjestebokser
AV-utstyr 5838   Høytaler, stativ, ledninger, mikrofon
Forsikring 2868   Klubbforsikring
Diverse 8481   Diverse rekvisita som rosetter, dommergave, utstyr til reperasjoner etc
       
Totalt ut 145 354    
       
       
Driftsresultat for 2016 -19 735    
Ny beholdning pr 1.1.2017 61 123    
       
Kontantkasse 3 000    

Forenklet årsregnskap 2015

Poster for 2015

Inn    
Kontingent 21250 Inneholder både 2015 og 2016
Kursavgift 31900 CV 2015 og AM 2016
Hestens Dag 5848 Deles med Havhesten
Tilskudd 23185 Kulturmidler, LAM og mva.komp
Forsikring 573  
Grasrot/Idrettstrøm 305  
Salg av hengere 21000  
Kontantkasse 4446 Justering av kasse
Fra plasseringskonto 51000  
Renter 393  
Totalt inntekt 159899  
     
Ut    
Gebyrer 2007  
NRYF 17375  
TRYK 2640 inkl restgjeld på 2000
Systemer 5241 Horsepro og Klubbadmin
Instruktør 12000 Cecilie Vangen
Flybilletter 14883  CV 2015 og AM 2016
Overnatting 700  
Dagligvare 6570  
Hall-leie 6000  
Rekvisita 22212 Bl.a. ny PC, printer og skap
Utstyr 22225 Hindervogn og materiell
Forsikring 2848  
Diverse 16915 Restgjeld fra tidligere år
Fra plasseringskonto 51000  
Porto 319  
Totalt utgift 182935  

 

Dette gir et totalt driftsunderskudd på -23035 for 2015

Beholdning pr 31.12.2015

Kontantkasse 3000
Plasseringskonto 30672
Brukskonto 50186
Total likviditet pr 31.12.2015 83858

Foenklet årsregnskap 2014

  Inn Ut
Medlem 17 750 9 950
Hengerutleie 1 500 960
Kurs/aktivitet 34 607 43 069
Hall-leie   6 000
Stevne 6 670 21 122
Sponsing 15 150  
Norsk Tipping 1 795  
Overført fra avsluttet konto 7 832  
Midler fra NIF 13 336  
Renter og gebyrer 11 541
Rekvisita   2 143
Rema1000   2 406
Forsikring   10 939
Frivillighetsregisteret   135
Sum 98 651 97 265
Dette gir et driftsoverskudd på kr 1386,- for 2014
     
Brukskonto pr 1/1-2015 22 595  
Plasseringskonto pr 1/1-2015 81 299  
Kontantkasse pr 1/1-2015 7 456  
Total kapital pr 1/1-2015 111 350