22 hinderstøtter i plast med tilhørende plastbommer
Murer og vanngrav
Kavaletti
Hindervogn

Hinderstøtter, bommer og kavaletti er plassert i hallen til Lofoten Hestesenter
Mur og vanngrav er plassert på loftet til senteret