Budsjett 2023

Budsjett 2022

Budsjett 2021

Likviditet pr 1.1.2021

96590

InntektKontingent

9100


Gjestebokser

2000


Stevnet

16000


Hestens Dag

3000


Tilskudd

15000


Sum inn

45100

UtgiftGebyrer

1000


NRYF/TRYK

3770


Horsepro

2500


Kurs

2000


Stevnet

30000


Rytterstøtte

10000


Dagligvare

2000


Hjemmeside

0

Betalt i 2020

Diverse

8000

Rekvisita/utstyr

Forsikring

3000


Flis

3000


Sum ut

65270

Forventet driftsoverskudd

-20170


Likviditet pr 1.1.2022

76420


Budsjett 2020

Likviditet pr 1.1.2020

87836Inntekt
Kontingent

12000Gjestebokser

6500Stevnet

25000Hestens Dag

7000


Gir overskudd OM det arrangeres

Tilskudd

26000Sum inn

76500Utgift
Gebyrer

2500NRYF/TRYK

13500Horsepro

2500Styret

500Stevnet

25000Rytterstøtte

10000


Ny post for 2020

Dagligvare

2000Hjemmeside

960Diverse

12000


Rekvisita/utstyr/drift

Forsikring

3000Klubbjakker

3000Flis

6000Sum ut

80960Forventet driftsoverskudd

-4460Likviditet pr 1.1.2021

83376Budsjett 2019

Beholdning pr 1.1.2019

88157

Inntekt

Kontingent

15000
Gjestebokser

7000
Stevnet

18000
Hestens Dag

5000
Tilskudd

20000
Sum inn

65000

Utgift

Gebyrer

2500
NRYF/TRYK

7000
Horsepro

2500
Styret

0
Stevnet

25000
Dagligvare

2000
Hjemmeside

900
LHH

3000


Hestens Dag


Diverse

12000


Rekvisita/utstyr etc


Forsikring

3000
Klubbjakker

3000
Flis

3000
Sum ut

63900

Forventet driftsoverskudd

1100
Kontantkasse pr 1.1.2019

3600
Driftskonto pr 1.1.2019

88157
Likviditet pr 31.12.2019

92857

Budsjett 2018

Inntekt
Kontingent

10000Gjestebokser

7000Stevnet

3000Hestens Dag

3000Kurs

5000


Grønt Kort

Tilskudd

23000Sum inn

51000Utgift
Gebyrer

1500NRYF/TRYK

6000Horsepro

3500Styret

6000Kurs

18000


Grønt Kort

Dagligvare

2000Hjemmeside

0LHH

3000Reise

0Diverse

4000Forsikring

3000Flis

4000Sum ut

51000Forventet driftsoverskudd

0Kontantkasse

3000Driftskonto pr 1.1.2018

83455Likviditet pr 31.12.2018

86455Budsjett 2017

Inn


Medlemsskap

14000

Kursavgift

55800

Hestens Dag

5000

Stevnet

12000

Lotteri

4000

Gjestebokser

4000

Tilskuddsmidler

27000

Grasrotandel/Idrettsstrøm

1200

Sum

123000Ut


Bankgebyrer

600

Gjodtgjørelse styret 2017

8700

Frivillighetsregisteret

135

NRYF

11000

TRYK

640

HorsePro

2500

Instruktør

56000

Arrangørutgift

2000

Dagligvare

4000

LHH Hall

5000

Flybilletter

20000

Overnatting

1000

Flis

4000

Hjemmeside

800

Rekvisita

3000

Utd. Steward

2400

Utstyr

2000

Diverse

4000

Forsikring

3000

Sum

130775Forventet driftsoverskudd

-7775

Kontantkasse pr 1.1.2017

3000

Driftskonto pr 1.1.2017

61123

Likviditet pr 31.12.2017

53348

Budsjett 2016

Poster for 2016

Inn


Medlemsskap

11950

Kursavgift

68000

Hestens Dag

3000

Stevnet

6000

Tilskuddsmidler

28000

Grasrotandel/Idrettsstrøm

2100

Sum

119050Ut


Bankgebyrer

600

Frivillighetsregisteret

135

NRYF

16000

TRYK

640

HorsePro

2500

Instruktør

60000

Dagligvare

5500

LHH Hall

1250

Flybilletter

25000

Rekvisita

3000

Utstyr

1000

Forsikring

3000

Sum

118625


Dette gir et forventet driftsoverskudd på kr +425 for 2016

Forventet beholdning pr 31.12.2016

Kontantkasse

3000

Konto

81283

Forventet likviditet pr 31.12.2016

84283