Forenklet regnskap for 2022

Forenklet regnskap for 2021

Forenklet oversikt over regnskap 2021


Beholdning pr 1.1.2021

96590

InntektKontingent

350

Medlemsavg for 2022 ikke fakt enda

Boks og flis

15274

Salg av gjestebokser

Tilskudd

21288


Sum inntekter

36912

UtgiftGebyrer

660


NRYF/TRYK

3563


Utstyr/rekvisita

4079


Forsikring

6758

Både for 2021 og 2022

Sum utgifter

15060

Driftsresultat 2021

21852

(budsjettert kr -20170 pga stevnet)

Ny beholdning pr 1.1.2022

118442

(budsjettert kr 76420)

Kontantkasser

3600


Forenklet regnskap for 2020

Forenklet oversikt over regnskapet 2020
Beholdning pr 1.1.2020

84236Inntekt
Kontingent

13900Boksleie

2450Tilbakebet flybilletter

10270Tilskudd

22735Sum inntekt

49355Utgift
Gebyrer

1230NRYF/TRYK

7540Juniorstøtte

1800Flybilletter

1700Utstyr

16540Rekvisita etc

5020Forsikring

3090Sum utgift

36920Driftsresultat 2020

12435


(Budsjettert kr -4460)

Ny beholdning pr 1.1.2021

96590


(Budsjettert kr 83376)

Kontantkasser

3600Forenklet årsregnskap for 2019

Forenklet oversikt over regnskapet 2019


Beholdning pr 1.1.2019

88155

InntektKontingenter

11550


Gjestebokser

6450


Reklamasjon jakker

3258


Tilskudd/renter

26510


Sum inntekt

47768

UtgiftGebyrer

1218


NRYF/TRYK

13460


Styrehonorar

500


Hjemmeside

960


Flybilletter stevne 2020

8569


Rekvisita/utstyr/drift

10748


Klubbjakker/luer

13220


Forsikring

3012


Sum utgift

51687

Driftsresultat 2019

-3919

(Budsjett kr +1100)

Ny beholdning pr 1.1.2020

84236

(Budsjett kr 89257)

Kontantkasse

3600


Forenklet årsregnskap for 2018

Forenklet oversikt over regnskapet 2018


Beholdning pr 1.1.2018

83455

InntektKontingent

19500


Gjestebokser

14825


Tilbakebet flybilletter

1300


Hestens Dag

9360


Stevnet

0

Gikk i underskudd

Tilskudd

13050


Sum inntekt

58035

UtgiftGebyrer

2200


NRYF/TRYK

6835


Horsepro

2125


Styrehonorar

400


Kursavgift

9500

Grønt Kort

Stevnet

2700


Rekvisita/diverse

9550


Utstyr

10340

PC, høytaler, terminaler, tribune

Klubbjakker

6685


Forsikring

3000


Sum utgift

53335

Driftsresultat for 2018

4700

(Budsjett kr 0)

Ny beholdning pr 1.1.2019

88155

(Budsjett kr 86455)

Kontantkasse

3600


Forenklet årsregnskap for 2017

Forenklet oversikt over regnskapet for 2017
Beholdning pr 1.1.2017

61123Inntekt
Kontingent

12900Kursavgift

12800


Jonas Elvebakk

Gjestebokser

5900


Reelt overskudd: 4.635,-

Stevnet

7600


Reelt overskudd: 3.185,-

Se underregnskap
Hestens Dag

5460


Reelt overskudd: 3.353,-

Se underregnskap
Tilskudd

39120


10.000 av disse er øremerket GK-kurs som arrangeres i 2018

Totalt inn

83780Utgift
Gebyrer

1470


Vipps, Buypass, iZettle, bank

NRYF/TRYK

6825


For medlemsskap

Horsepro

3385Styret

7700


Styregodtgjørelse

Dommer

2410Kurs

15000


Jonas Elvebakk, saltilpasninger

Dagligvare

1210


Til kurs og arrangementer

Hjemmeside

3360LHH

2800


Leie hall og hester

Reise

8860


Kurs, saltilpasning og stevne

Diverse

4253


Printer, sløyfer, rekvisita

Forsikring

2910


Klubbforsikring

Flis

1265


Til gjestebokser

Totalt ut

61448Driftsresultat for 2017

22332


(Budsjett

-7775)
Ny beholdning pr 1.1.2018

83455


(Budsjett

53348)
Kontantkasse

3000Forenklet årsregnskap for 2016

Forenklet oversikt over regnskapet for 2016
Beholdning pr 1.1.2016

80858Inntekter
Kontingent

12550


Inneholder både medl.avg for 2016 og 2017

Kursavgift

30200


AM + INGRID + JE

Stevneavgift

6000


UK-stevne i juni

Gjestebokser

5700


Helårs dagsleie og ved kurs/arr

Kafedrift

14674


Hestens Dag og UK-stevnet

Loddsalg

3246


Hestens Dag og UK-stevnet

Lotteri

6000


Høstlotteri

Runderidning

1320


Hestens Dag

Tilskuddsmidler

37358


Kulturmidler, LAM, mva-komp, spillemidler utstyr

Grasrot/idrettstrøm

1394


Norsk Tipping og Kraftinor

Diverse

7177


Salg av hindermateriell, tilbakebet forsikring

Totalt inn

125 619Utgifter
NRYF/TRYK

10535


For medlemsskap

Horsepro

3076


Til UK-stevnet

Instruktør

36320


AM + INGRID + JE

Reiseutgift

16055


Instruktører, dommer UK, reise utdanning steward

Dagligvare

3345


UK-stevnet, Hestens Dag og kurs

Arrangørutgift

2300


Saltilpasning, Inger, JE

Overnatting

1754


Dommer/steward-opplæring

Gebyrer/renter

990


Bruk av terminal og bankgebyrer

Gjestebokser

49652


Kjøp av gjestebokser

Flis

4140


Til gjestebokser

AV-utstyr

5838


Høytaler, stativ, ledninger, mikrofon

Forsikring

2868


Klubbforsikring

Diverse

8481


Diverse rekvisita som rosetter, dommergave, utstyr til reperasjoner etc

Totalt ut

145 354Driftsresultat for 2016

-19 735Ny beholdning pr 1.1.2017

61 123Kontantkasse

3 000Forenklet årsregnskap 2015

Poster for 2015

InnKontingent

21250

Inneholder både 2015 og 2016

Kursavgift

31900

CV 2015 og AM 2016

Hestens Dag

5848

Deles med Havhesten

Tilskudd

23185

Kulturmidler, LAM og mva.komp

Forsikring

573


Grasrot/Idrettstrøm

305


Salg av hengere

21000


Kontantkasse

4446

Justering av kasse

Fra plasseringskonto

51000


Renter

393


Totalt inntekt

159899

UtGebyrer

2007


NRYF

17375


TRYK

2640

inkl restgjeld på 2000

Systemer

5241

Horsepro og Klubbadmin

Instruktør

12000

Cecilie Vangen

Flybilletter

14883

CV 2015 og AM 2016

Overnatting

700


Dagligvare

6570


Hall-leie

6000


Rekvisita

22212

Bl.a. ny PC, printer og skap

Utstyr

22225

Hindervogn og materiell

Forsikring

2848


Diverse

16915

Restgjeld fra tidligere år

Fra plasseringskonto

51000


Porto

319


Totalt utgift

182935


 

Dette gir et totalt driftsunderskudd på -23035 for 2015

Beholdning pr 31.12.2015

Kontantkasse

3000

Plasseringskonto

30672

Brukskonto

50186

Total likviditet pr 31.12.2015

83858

Foenklet årsregnskap 2014


Inn

Ut

Medlem

17 750

9 950

Hengerutleie

1 500

960

Kurs/aktivitet

34 607

43 069

Hall-leie


6 000

Stevne

6 670

21 122

Sponsing

15 150


Norsk Tipping

1 795


Overført fra avsluttet konto

7 832


Midler fra NIF

13 336


Renter og gebyrer

11

541

Rekvisita


2 143

Rema1000


2 406

Forsikring


10 939

Frivillighetsregisteret


135

Sum

98 651

97 265

Dette gir et driftsoverskudd på kr 1386,- for 2014


Brukskonto pr 1/1-2015

22 595


Plasseringskonto pr 1/1-2015

81 299


Kontantkasse pr 1/1-2015

7 456


Total kapital pr 1/1-2015

111 350