Underregnskap Piatrening juni 2023 (ukestrening)

Antall solgte ridetimer: 44
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 650/700 + 50 kr ekstra pr time for staller Pia reiste ut til
Totalt underskudd på kr 1619,-

Renate, som har ansvar for arrangeringen, har sagt fra seg å få betalt for arrangørutgift samt utgiften på lånebil, for å få ned underskuddet.
Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 8/10 gratishelger, da vi brukte 2 helger for å dekke opp en ukestrening

Underregnskap Piatrening mars 2023

Antall solgte ridetimer: 28
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 630/680
Totalt underskudd på kr 3209,-

Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter.
Med denne kurshelgen har vi brukt 6/10 gratishelger

Inn


Kursavgift medlemmer

19200

Kursavgift ikke-medl

650

Sum

19850Ut


Kursavgift

12513

Flybilletter/reise

6666

Overnatting

800

Arrangørutgift

500

Halleie

0

Drivstoff lånebil

559

Gebyr vipps

328

Sum

21366Totalsum

-1516

Underregnskap Piatrening feb 2023

Antall solgte ridetimer: 33
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 600/650
Totalt underskudd på kr 1516,-
Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 5/10 gratishelger

Underregnskap Piatrening nov 2022

Inn


Kursavgift medlemmer

16200

Kursavgift ikke-medl

1950

Sum

18150Ut


Kursavgift

10923

Flybilletter/reise

5478

Overnatting

800

Arrangørutgift

500

Halleie

0

Drivstoff lånebil

418,23

Gebyr vipps

307,13

Sum

18426,36Totalsum

-276,36

Antall solgte ridetimer: 30
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 600/650
Totalt underskudd på kr 276,-
Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 4/10 gratishelger

Underregnskap ukestrening med Pia juli 2022

Inn


Kursavgift medlemmer

25850

Kursavgift ikke-medl

3600

Sum

29450Ut


Kursavgift

17802

Flybilletter/reise

8125

Overnatting

2000

Arrangørutgift

500

Leie hall

0

Gebyr vipps

515

Sum

28942Totalsum

508

Antall solgte ridetimer: 53
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 550/600
Høyere beløp enn normalt utbetalt for overnatting, da dette kurset varte en hel uke, og ikke bare en helg som det vanligvis gjelder
Totalt overskudd på kr 508,-
Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 3/10 gratishelger

Underregnskap Piatrening april 2022

Inn


Kursavgift medlemmer

11130

Kursavgift ikke-medl

0

Sum

11130Ut


Kursavgift

6444

Flybilletter/reise

7224,93

Overnatting

800

Arrangørutgift

500

Halleie

0

Mat dagtid

226,64

Gebyr vipps

213,7

Sum

15409,27Totalsum

-4279,27


Antall solgte ridetimer: 21
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 530/670
Vi var litt uheldige da fredagen utgikk pga flyforsinkelser, og mistet noen timer på det.
Totalt undeskudd etter treningen er kr 4279,- som dekkes opp av Lofoten Hestesportsklubb iht bestemmelser på årsmøtet

Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 2/10 gratishelger

Underregnskap Jarletrening feb 2022

Inn


Kursavgift medlemmer

9900

Kursavgift ikke-medl

1950

Teori

1200

Sum

13050Ut


Kursavgift instruksjon

12500

Teori

1000

Flybilletter/reise

7972

Overnatting

0

Arrangørutgift

500

Halleie

0

Gebyr vippsinnbetalinger

246,79

Sum

22218,79Totalsum

-9168,79Antall solgte ridetimer: 25
Pris medlemmer/ikke-medlemmer: 450/650
Pris teori: gratis for de som rir, kr 200,- for andre
Totalt undeskudd etter treningen er kr 9169,- som dekkes opp av Lofoten Hestesportsklubb iht bestemmelser på årsmøtet

Halleien er på kr 0,- da klubben fikk 10 gratishelger som en del av oppgjøret for salg av hesteboksene til Lofoten Hestesenter. Med denne kurshelgen har vi brukt 1/10 gratishelger

Underregnskap Hestens Dag 2018

Inn
5170 Kafedrift
835 Loddsalg
6940 Runderidning

Ut
3470 Leie av hester LHH
114 Gebyr Vipps

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 9361,-

Underregnskap UK-stevnet sept 2018

Inn
9000 Startavgift
1600 Boksutleie egne bokser
1600 Boksutleie Fritidsgården
700  Boksutleie LHH
4894 Kafedrift
5000 Tilskudd via LAM
500 Tilskudd NRYF ryttertest

Ut
1480 Dommer
2770 Dagligvare
7839 Flybilletter
1000 Overnatting
500  Leie av hall
1200 Boksutleie Fritidsgården
700  Boksutleie LHH
1090 Flis (avventer faktura fra FK)
509  Dommergave
629  Blomster
1197 Sløyfer
6481 Premier
392  Gebyr Vipps/terminal

Stevnet hadde et foreløpig underskudd på kr 2493,-
Vær obs på at uten tilskuddet på 5000, hadde underskuddet vært på kr 7493,-

Underregnskap Grønt kort-sertifisering

Inn
10.000 Tilskudd via Lokale AktivitetsMidler

Ut
7160 Kursholder
2334 Flybilletter
3434 Kursmateriell
923,72 Dagligvare
565 Overnatting

Kurset har et underskudd på kr 4417,-

Underregnskap Elvebakk-trening sept 2017

Inn
12800 Kursavgift

Ut
14000 kursavgift
7047 Flybilletter

Kurset har et underskudd på kr 8247,-

Underregnskap dressurstevne 19-20 aug 2017

Inn
3600 Startavgift
1200 Boksleie
3401 Kafe
5000 Sponsing Vestvågøy Kommune
1000 Sponsing NRYF ryttertest

Ut
5412 Flyreise dommer
1000 Overnatting dommer
508 Mat dommer stevne
399 Dommergave
1410 Dommerhonorar
1000 Leie av hall
217,70 Varer
78,61 Gebyr Vipps
991 Sløyfer/premier

Totalt overskudd dressurstevne: kr 3185,-
NB overskuddet skyldes av vi fikk sponset til sammen 6000,- fra Vestvågøy Kommune og NRYF

Underregnskap Hestens Dag 4.juni 2017

Inn
2478 Runderidning
503 Loddsalg
2605 Kafedrift

Ut
679 Matvarer og vaskemidler
60 Lodd
1250 Deling av inntekt runderidning med Lofoten Hest og Helse

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 3597,-

Elvebakk-trening november 2016

Inn
15200 Kursavgift

Ut
14000 Instruktør
3753 Reise instruktør
300 Lunsj instruktør
500 Arrangørkostnad

Kurset har et underskudd på kr 3353,-

Ingrid-trening august 2016

Inn
12000 Kursavgift

Ut
10320 Instruktør inkl reise
1300 Arrangørkostnad

Totalt overskudd kurs: 380 kr

Underregnskap Hestens Dag 27.august 2017

Inn
2640 Runderidning
1246 Loddsalg
3674 Kafedrift

Ut
1000 Matvarer og vaskemidler til kafedrift
120 Lodd
1320 Deling av inntekt runderidning med Lofoten Hest og Helse

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 5.120,-

Underregnskap kafedrift og boksleie UK-stevnet

Inn
2000 Boksutleie gjestebokser
1050 Boksutleie dagbokser
12458 Kafedrift og loddsalg

Ut
1714 Matvarer til kafedrift
800 Bokser leid av LHH

Totalt overskudd kafe og bokser: kr 12.994,-

Underregnskap for UK dressur juni 2016

Inn
2300 Stevneavgift ryttertest og uoff LC
3700 Stevneavgift LC, LB, LA

Ut
700 Dommeravgift
4360 Flybilletter dommer
1000 Overnatting dommer
476 Deltakersløyfer
291 Deltakersløyfer
234 Gebyr terminalbruk
448 Gave dommer
1000 Halleie

Totalt underskudd dressurstevne: -2.030 kr
I tillegg mottar vi kr 5000 Støtte Vestvågøy Kommune, kulturmidler

Totalt sett har vi overskudd på selve stevnet, på kr 2.970,-

Underregnskap for AM-trening jan 2016

Inn
17000 Kursavgift

Ut
12000 Instruktør
5400 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
200 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -625 kr

Underregnskap Hestens Dag 2015

Inn
5848 Kafesalg

Ut
1715 Matvarer

Total inntekt for Hestens Dag: +4.133 kr

Inntekten deles med medarrangør Havhesten 4.133/2 = 2067,-

Netto inntekt Hestens Dag: +2.067 kr

Underregnskap stevnet 2015

Stevnet for 2015 ble avlyst, men vi hadde likevel utgifter i forbindelse med dette

Inn
2287 Tilbakebet av kansellert billett

Ut
6299 Flybilletter dommer og steward

Totalt underskudd stevnet 2015: -4.012 kr

Underregnskap CV-trening mai 2015

Inn
8500 Kursavgift

Ut
6500 Instruktør
2700 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
500 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -1.225 kr

Underregnskap CV-trening april 2015

Inn
8000 Kursavgift

Ut
5500 Instruktør
2700 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
500 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -725 kr