Styresaker 2022

Sak 1-2021: Oppsigelse forsikring i If
Opprettet: 14.02.2022
Ansvarlig: Julie
Utført: Februar 2022

Sak 2-2022: Opphør av avtaler med LHH, opprette nye avtaler med Lofoten Hestesenter
Opprettet: Overført fra 2022
Ansvarlig: Julie
Utført: Blir ikke inngått noen formelle avtaler med LHH

Styresaker 2021

Sak 1-2021: Administrativ arbeid (politiattester, medlemsregistert og GDPR)
Opprettet: 24.01.2021
Ansvarlig: Monika, Christina, Julie
Utført: 04.02.2021

Sak 2-2021: Opphør av avtaler med LHH, opprette nye avtaler med Lofoten Hestesenter
Opprettet: 24.01.2021
Ansvarlig: Styret
Utført: Overføres til styret 2022

Sak 3-2021: Avslutte LHSK som lotteriverdig organisasjon (ref styresak 15-2015 og senere)
Opprettet: 22.02.2021
Ansvarlig: Styret
Utført: 12.03.2021

Sak 4-2021: Ny leder fra 2022 eller styrt avvikling?
Opprettet: 09.04.2021
Ansvarlig: Styret
Utført: Klubben føres videre, og leder tar gjenvalg

Sak 5-2021: Ny medlemsavgift fra 2022?
Opprettet: 11.11.2021
Ansvarlig: Styret
Utført: Avgjort på årsmøtet, ny medlemsavgift kr 200,-

Styresaker 2020

Sak 1-2020: Administrativ arbeid (politiattester, medlemsregistert og GDPR)
Opprettet: 2.2.2020
Ansvarlig: Monika, Christina, Julie
Utført: februar 2020

Sak 2-2020: øke engasjementet blandt medlemmer og "drivere" av klubben
Opprettet: 2.2.2020
Ansvarlig: Styret
Utført: Pågående ut 2020 (mye amputert pga Covid-19)

Sak 3-2020: Endring av (familie)kontingent
Opprettet: 5.3.2020
Ansvarlig: Styret
Utført: 07.08.2020 (legger oss på 350 kr pr medlem, ingen familierabatt)

Sak 4-2020: Investere i Pixio/Pixem
Opprettet: 6.4.2020
Ansvarlig: Julie
Utført: oktober 2020

Sak 5-2020: Fjerne container med innhold ved lille ridebane
Opprettet: 1.7.2020
Ansvarlig: Christina
Utført: oktober 2020

Sak 6-2020: Invester i brukt mobil til skypetreninger
Opprettet: 11.8.2020
Ansvarlig: Julie
Utført: 11.8.2020

Sak 7-2020: Ny avtale om gjesteboksene i hallen, ved salg av LHH
Opprettet: 08.10.2020
Ansvarlig: Styret
Utført: 04.02.2021 Gjesteboksene er nå solgt til Lofoten Hestesenter

Sak 8-2020: Forenklet lovnorm
Opprettet 20.10.2020
Ansvarlig: Julie
Utført: 11.11.2020

Styresaker 2019

Sak 1-2019: Administrativ arbeid (politiattester, medlemsregistert og GDPR)
Opprettet 1.1.2019
Ansvarlig: Monika, Christina, Julie
Utført: Feb 2019

Sak 2-2019: Lyssetting av ridebane ved Fritidsgården
Opprettet: 3.2.2019
Ansvarlig: Christina
Utført: Avsluttes uten resultat for 2019, men Christina jobber videre med denne i 2020

Sak 3-2019: Utebanens underlag
Opprettet: 25.8.2019
Ansvarlig: Ridebanegruppa
Utført: De tar innspillet inn i prosjektet sitt

Sak 4-2019: Årsbestilling av klubbjakker
Opprettet: 31.08.2019
Ansvarlig: Julie
Utført: 28.11.2019

Sak 5-2019: Flere trenere til Lofoten?
Opprettet: 9.9.2019
Ansvarlig: Annika
Utført: Avsluttes. LHSK tar ikke inn noen faste trenere i regi av klubben

Sak 6-2019: Rytterstøtte fra 2020?
Opprettet: 9.9.2019
Ansvarlig: Julie
Utført: 13.12.2019

Sak 7-2019: Endring av lovnorm fra NIF fra 1.1.2020
Opprettet: 12.12.2019
Ansvarlig: Julie
Utført: 13.12.2019

Styresaker 2018

Sak 1-2018: Innhente politiattester for styremedlemmer
Opprettet: 29.jan 2018
Ansvarlig: Monika
Utført: februar 2018

Sak 2-2018: Oppdatere medlemmer og hestesportsblad
Opprettet: 29.jan 2018
Ansvarlig: Christina
Utført: mars 2018

Sak 3-2018: Fremme nyrekruttering
Opprettet: 1.feb 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: 2018
*Gi større medlemsfordeler gjennom boksleie
*Billige ridekurs for juniormedlemmer

Sak 4-2018: Treninger i regi av klubben
Opprettet: 1.feb 2018
Ansvarlig: Annika
Utført: Avsluttet, ingen treninger i regi av klubben planlegges i 2018

Sak 5-2018: GK-kurs
Opprettet: 1.feb 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: Gjennomført uke 18, som ga 12 ny GK-lisenser til medlemmer i klubben

Sak 6-2018: Krafttak for ridebanebunner
Opprettet:1.feb 2018
Ansvarlig: Julie i samarbeid med LHH
Utført: Avsluttes som egen sak. En egen gruppe på tvers av hestemiljøet blir å jobbe med oppgradering av utebanen bak hallen, som eies av LHH

Sak 7-2018: Utvidelse av tribune (videreført fra 2017)
Opprettet: 1.feb 2018
Ansvarlig: Julie i samarbeid med LHH
Utført: Juli 2018

Sak 8-2018: Oppgradering av kjøkken
Opprettet: 1.feb 2018
Ansvarlig: Julie i samarbeid med LHH
Utført: Avsluttet da det ikke var behov for bidrag fra klubben

Sak 9-2018: Erstatte høytaler i hallen
Opprettet: 23.april 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: Juli 2018

Sak 10-2018: Justering av priser og kriterier for boksleie
Opprettet: 23.april 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: 13.juni 2018

Sak 11-2018: Klubbjakker
Opprettet: 23.april 2018
Ansvarlig: Annika
Utført: nov 2018
Fremover ved nybestillinger: klubben betaler kr 100 av jakken og all brodering, vi kjører fellesbestillinger i mars/april-ish.

Sak 12-2018: Ponnimåler i Lofoten
Opprettet: 7.mai 2018
Ansvarlig: Julie
Utført:Legges på is, da det ikke blir arrangert noen ponnimålerkurs for veterinærer i 2018

Sak 13-2018: Hestens Dag 2018
Opprettet: 7.mai 2018
Ansvarlig: Hanne
Utført: 7.okt 2018

Sak 14-2018: Digitalisering av møteprotokoller
Opprettet: 11.juni 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: 5.juli 2018
Fremover vil vi ikke føre inn saksoversikt i den fysiske møteprotokollboken, den vil kun brukes til årsmøte og konstitueringsmøte. Sakslogger vil være å finne på hjemmeside og i styre-gruppen på facebook

Sak 15-2018: SNN-fondet - oppgradering av treningsarena for barn og voksne”
Opprettet: 5.juli 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: Avsluttes som egen sak. En egen gruppe på tvers av hestemiljøet blir å jobbe med oppgradering av utebanen bak hallen, som eies av LHH

Sak 16-2018: Oppgradering av utebanen bak hallen
Opprettet: August 2018
Ansvarlig: Hanne og Laila
Utført: Avsluttes som egen sak. En egen gruppe på tvers av hestemiljøet blir å jobbe med oppgradering av utebanen bak hallen, som eies av LHH

Sak 17-2018: GDPR i idrettslaget
Opprettet: Oktober 2018
Ansvarlig: Julie
Utført: 9.januar 2019

Styresaker 2017

Sak 1-2017: Innhente politiattester for styremedlemmer
Opprettet: 22.jan 2017
Ansvarlig: Monika
Utført: mai 2017

Sak 2-2017: Oppdatere medlemmer og hestesportsblad
Opprettet 22.jan 2017
Ansvarlig: Christina
Utført: mars 2017

Sak 3-2017: Utvidelse av tribune
Opprettet: 22.jan 2017 (videreført fra 2016)
Ansvarlig: Julie
Utført: Videreføres til 2018

Sak 4-2017: Midler fra NorgesBingo
Opprettet: 22.jan 2017 (videreført fra 2016)
Ansvarlig: Julie
Utført: 15.2.2017
Vi ligger oppført på venteliste, og trenger ikke søke årlig. Om vi noen gang blir tatt opp for mottak av midler, vil vi bli kontaktet på lhsk@live.no

Sak 5-2017: Krafttak til ridebanebunn
Opprettet: 15.mai 2017
Ansvarlig: Julie
Utført: 18.5.2017
Legges på is da klubben ikke dekker kriterier for å ha håp om å få penger til et slikt prosjekt pr dags dato

Sak 6-2017: Rutine for innbet av medlemsavgift og opphør av medlemsskap
Opprettet: 19.5.2017
Ansvarlig: Julie
Utført: Mai 2017

Sak 7-2017: Stewardutdanningen
Opprettet: 28.11.2017
Ansvarlig: Julie
Utført: 28.11.2017
Vedkommende som var under utdanning som steward, har ikke gjennomført nødvendige stewardarbeid på stevner for å få autorisasjon. Utdanningen legges på is

Styresaker 2016

Sak 1-2016: Salg av hindervogn
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 29.jan 2016
Utført: Salg av vogn utføres ikke, vi velger å se bruken fremover

Sak 2-2016: Oppdatere medlemsregister og abonnement på Hestesport
Ansvarlig: Christina
Opprettet: 29.jan 2016
Utført: 2.feb 2016

Sak 3-2016: Politiattester
Ansvarlig: Monika
Opprettet: 29.jan 2016
Utført: 2.feb 2016

Sak 4-2016: Midler fra NorgesBingo
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 18.feb 2016 (videreført sak 15 fra 2015)
Utført: Søknad sendt, vi står på venteliste for evt. opptak høsten 2016. 
Sak videreført til styret 2017

Sak 5-2016: Salg av tre-mur
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 23.feb 2016
Utført: 26.april 2016, mur solgt kr 4000,-

Sak 6-2016:Støtte til eksterne GK-kurs
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 28.mars 2016
Utført:28.mars 2016, støtte vedtatt, info ligger på hjemmesiden

Sak 7-2016: Høytaler med forsterker og stativ
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 31.mars 2016
Utført: 31.mars 2016, utstyr kjøpt

Sak 8-2016: Innkjøp av gjestebokser
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 1.april 2016
Utført: 26.april 2016, bokser kjøpt

Sak 9-2016: Pris for boksutleie
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 14.april 2016
Utført: 20.april 2016, priser satt, info ligger på hjemmesiden

Sak 10-2016: bonusordning ved arrangering av kurs
Ansvarlig: Julie
Opprettet 15.juli 2016
Utført: 15.juli 2016, bonusordning vedtatt, info ligger på hjemmesiden

Sak 11-2016: Hestens Dag 27.august
Ansvarlig: Christina
Opprettet: 29.juli 2016
Utført: 27.august 2016


Sak 12-2016: Utdanning av steward 1
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 2.aug 2016
Utført:14.august 2016 Trine Larsen har bestått kurset, og trenger bare å delta på 3 stevner som hjelpesteward for å få autorisasjon

Sak 13-2016: Jonas Elvebakk til Lofoten
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 8.sept 2016
Utført: 13.september 2016 Vi arrangerer kurs med Jonas Elvebakk

Sak 14-2016: Utvidelse av tribune
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 30.oktober
Utført: Videreført til styret for 2017

Styresaker 2015 (fullstendig referat i protokoll)

Sak 1-2015: Oppdatere medlemslister
Ansvarlig: Christina
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: 24.feb 2015


Sak 2-2015: Innhenting av politiattester
Ansvarlig: Monika
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: 20.april 2015

Sak 3-2015: Salg av utleiehengere
Ansvarlig: Monika og Hanne
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: 6.mars 2015, hengere solgt

Sak 4-2015: Møte mellom klubbene i Lofoten
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: 23.feb 2015

Sak 5-2015: Utdanning av teknisk personell
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: SBBA legges på is, steward avventes utspill fra TRYK

Sak 6-2015: Innføring av juniorstøtte ved kurs
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 13.feb 2015
Innført: 24.feb 2015, juniorstøtte innført, info ligger på hjemmesiden

Sak 7-2015: Søke om disp til Nordland Idrettskrets angkjønnskvotering
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 13.feb 2015
Utført: 19.feb 2015, dispensasjon vedtatt


Sak 8-2015: Definisjonen av et familiemedlemsskap
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 17.feb 2015
Utført: 17.feb 2015, definisjon vedtatt, info ligger på hjemmesiden

Sak 9-2015: Innkjøp av hindermateriell
Ansvarlig: Sara
Opprettet: 17.feb 2015
Utført: 16.mars 2015, hindermateriell kjøpt


Sak 10-2015: Instruktør Cecilie Vangen til Lofoten
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 17.feb 2015
Utført: 18.feb 2015


Sak 11-2015: Logo
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 1.mars 2015
Utført: 6.mai 2015, ny logo produsert


Sak 12-2015: Innkjøp av ny PC og printer
Ansvarlig: Julie
Opprettet 6.mars 2015
Utført: 17.mars 2015, utstyr kjøpt

Sak 13-2015: Prosjekt "Midler for Trim I Lag"
Ansvarlig: Hanne og Christina
Opprettet: 7.april 2015
Utført: 22.april 2015

Sak 14-2015: Gjerde på LHHs utebane
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 21.april 2015
Utført: sak avsluttet 1.juni 2015, nytt gjerde settes ikke opp

Sak 15-2015: Midler fra NorgesBingo
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 22.april 2015
Utført: Søknad sendt, vi står på venteliste for evt. opptak høsten 2016


Sak 16-2015: Klubbjakker
Ansvarlig: Annika
Opprettet: 23.april 2015
Utført: Gjennomføres ikke

Sak 17-2015: Kafé på Leknes Bo- og Servicesenter
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 8.juni 2015
Utført: Gjennomføres ikke

Sak 18-2015: Klubbstevne sprang
Ansvarlig: Sara og Hanne
Opprettet: 17.aug 2015
Utført
: Gjennomføres ikke

Sak 19-2015: Kurs med Alexandra Myrhen
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 27.aug 2015
Utført
Gjennomføres for 2016

Sak 20-2015: Hestens Dag 2015
Ansvarlig: Christina og Annika
Opprettet: 31.aug 2015
Utført: 24.okt 2015

Sak 21-2015: Lukke facebooksiden til klubben?
Ansvarlig: Julie
Opprettet: 16.jan 2016
Utført: Siden forblir offentlig