Budsjett 2022

Beholdning pr 1.1.2022 118442
   
Inntekt  
Kontingent (regnet på 250 pr medl) 6500
Stevnet (10*2 startende + kafe) 8500
Kurs 20000
Tilskudd 20000
Sum inn 55000
   
Utgift  
Gebyrer 600
NRYF/TRYK (60+20 pr medl) 2080
Horsepro 2000
Styret 5000
Stevnet 20000
Kurs 50000
Dagligvare 2000
Hjemmeside 850
Rekvisita/utstyr/drift 5000
Forsikring 3000
Sum ut 90530
   
Forventet driftsoverskudd -35530
Kontantkasse pr 1.1.2022 3600
Driftskonto pr 1.1.2022 118442
Likviditet pr 31.12.2022 86512

Budsjett 2021

Likviditet pr 1.1.2021 96590  
     
Inntekt    
Kontingent 9100  
Gjestebokser 2000  
Stevnet 16000  
Hestens Dag 3000  
Tilskudd 15000  
Sum inn 45100  
     
Utgift    
Gebyrer 1000  
NRYF/TRYK 3770  
Horsepro 2500  
Kurs 2000  
Stevnet 30000  
Rytterstøtte 10000  
Dagligvare 2000  
Hjemmeside 0 Betalt i 2020
Diverse 8000 Rekvisita/utstyr
Forsikring 3000  
Flis 3000  
Sum ut 65270  
     
Forventet driftsoverskudd -20170  
Likviditet pr 1.1.2022 76420  

Budsjett 2020

Likviditet pr 1.1.2020 87836  
     
Inntekt    
Kontingent 12000  
Gjestebokser 6500  
Stevnet 25000  
Hestens Dag 7000   Gir overskudd OM det arrangeres
Tilskudd 26000  
Sum inn 76500  
     
Utgift    
Gebyrer 2500  
NRYF/TRYK 13500  
Horsepro 2500  
Styret 500  
Stevnet 25000  
Rytterstøtte 10000   Ny post for 2020
Dagligvare 2000  
Hjemmeside 960  
Diverse 12000   Rekvisita/utstyr/drift
Forsikring 3000  
Klubbjakker 3000  
Flis 6000  
Sum ut 80960  
     
Forventet driftsoverskudd -4460  
Likviditet pr 1.1.2021 83376  

Budsjett 2019

Beholdning pr 1.1.2019 88157      
         
Inntekt        
Kontingent 15000      
Gjestebokser 7000      
Stevnet 18000      
Hestens Dag 5000      
Tilskudd 20000      
Sum inn 65000      
         
Utgift        
Gebyrer 2500      
NRYF/TRYK 7000      
Horsepro 2500      
Styret 0      
Stevnet 25000      
Dagligvare 2000      
Hjemmeside 900      
LHH 3000   Hestens Dag  
Diverse 12000   Rekvisita/utstyr etc  
Forsikring 3000      
Klubbjakker 3000      
Flis 3000      
Sum ut 63900      
         
Forventet driftsoverskudd 1100      
Kontantkasse pr 1.1.2019 3600      
Driftskonto pr 1.1.2019 88157      
Likviditet pr 31.12.2019 92857      
         

Budsjett 2018

Inntekt      
Kontingent 10000    
Gjestebokser 7000    
Stevnet 3000    
Hestens Dag 3000    
Kurs 5000   Grønt Kort
Tilskudd 23000    
Sum inn 51000    
       
Utgift      
Gebyrer 1500    
NRYF/TRYK 6000    
Horsepro 3500    
Styret 6000    
Kurs 18000   Grønt Kort
Dagligvare 2000    
Hjemmeside 0    
LHH 3000    
Reise 0    
Diverse 4000    
Forsikring 3000    
Flis 4000    
Sum ut 51000    
       
Forventet driftsoverskudd 0    
Kontantkasse 3000    
Driftskonto pr 1.1.2018 83455    
Likviditet pr 31.12.2018 86455    

Budsjett 2017

Inn  
Medlemsskap 14000
Kursavgift 55800
Hestens Dag 5000
Stevnet 12000
Lotteri 4000
Gjestebokser 4000
Tilskuddsmidler 27000
Grasrotandel/Idrettsstrøm 1200
Sum 123000
   
Ut  
Bankgebyrer 600
Gjodtgjørelse styret 2017 8700
Frivillighetsregisteret 135
NRYF 11000
TRYK 640
HorsePro 2500
Instruktør 56000
Arrangørutgift 2000
Dagligvare 4000
LHH Hall 5000
Flybilletter 20000
Overnatting 1000
Flis 4000
Hjemmeside 800
Rekvisita 3000
Utd. Steward 2400
Utstyr 2000
Diverse 4000
Forsikring 3000
Sum 130775
   
Forventet driftsoverskudd -7775
Kontantkasse pr 1.1.2017 3000
Driftskonto pr 1.1.2017 61123
Likviditet pr 31.12.2017 53348

Budsjett 2016

Poster for 2016

Inn  
Medlemsskap 11950
Kursavgift 68000
Hestens Dag 3000
Stevnet 6000
Tilskuddsmidler 28000
Grasrotandel/Idrettsstrøm 2100
Sum 119050
   
Ut  
Bankgebyrer 600
Frivillighetsregisteret 135
NRYF 16000
TRYK 640
HorsePro 2500
Instruktør 60000
Dagligvare 5500
LHH Hall 1250
Flybilletter 25000
Rekvisita 3000
Utstyr 1000
Forsikring 3000
Sum 118625


Dette gir et forventet driftsoverskudd på kr +425 for 2016

Forventet beholdning pr 31.12.2016

Kontantkasse 3000
Konto 81283
Forventet likviditet pr 31.12.2016 84283