Veiledningsfilm for bruker av Pixem-utstyret

Utstyr til filming av egentrening eller online instruksjon

Lånes ut til medlemmer av LHSK