Underregnskap Hestens Dag 2018

Inn
5170 Kafedrift
835 Loddsalg
6940 Runderidning

Ut
3470 Leie av hester LHH
114 Gebyr Vipps

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 9361,-

Underregnskap UK-stevnet sept 2018

Inn
9000 Startavgift
1600 Boksutleie egne bokser
1600 Boksutleie Fritidsgården
700  Boksutleie LHH
4894 Kafedrift
5000 Tilskudd via LAM
500 Tilskudd NRYF ryttertest

Ut
1480 Dommer
2770 Dagligvare
7839 Flybilletter
1000 Overnatting
500  Leie av hall
1200 Boksutleie Fritidsgården
700  Boksutleie LHH
1090 Flis (avventer faktura fra FK)
509  Dommergave
629  Blomster
1197 Sløyfer
6481 Premier
392  Gebyr Vipps/terminal

Stevnet hadde et foreløpig underskudd på kr 2493,-
Vær obs på at uten tilskuddet på 5000, hadde underskuddet vært på kr 7493,-

Underregnskap Grønt kort-sertifisering

Inn
10.000 Tilskudd via Lokale AktivitetsMidler

Ut
7160 Kursholder
2334 Flybilletter
3434 Kursmateriell
923,72 Dagligvare
565 Overnatting

Kurset har et underskudd på kr 4417,-

Underregnskap Elvebakk-trening sept 2017

Inn
12800 Kursavgift

Ut
14000 kursavgift
7047 Flybilletter

Kurset har et underskudd på kr 8247,-

Underregnskap dressurstevne 19-20 aug 2017

Inn
3600 Startavgift
1200 Boksleie
3401 Kafe
5000 Sponsing Vestvågøy Kommune
1000 Sponsing NRYF ryttertest

Ut
5412 Flyreise dommer
1000 Overnatting dommer
508 Mat dommer stevne
399 Dommergave
1410 Dommerhonorar
1000 Leie av hall
217,70 Varer
78,61 Gebyr Vipps
991 Sløyfer/premier

Totalt overskudd dressurstevne: kr 3185,-
NB overskuddet skyldes av vi fikk sponset til sammen 6000,- fra Vestvågøy Kommune og NRYF

Underregnskap Hestens Dag 4.juni 2017

Inn
2478 Runderidning
503 Loddsalg
2605 Kafedrift

Ut
679 Matvarer og vaskemidler
60 Lodd
1250 Deling av inntekt runderidning med Lofoten Hest og Helse

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 3597,-

Elvebakk-trening november 2016

Inn
15200 Kursavgift

Ut
14000 Instruktør
3753 Reise instruktør
300 Lunsj instruktør
500 Arrangørkostnad

Kurset har et underskudd på kr 3353,-

Ingrid-trening august 2016

Inn
12000 Kursavgift

Ut
10320 Instruktør inkl reise
1300 Arrangørkostnad

Totalt overskudd kurs: 380 kr

Underregnskap Hestens Dag 27.august 2017

Inn
2640 Runderidning
1246 Loddsalg
3674 Kafedrift

Ut
1000 Matvarer og vaskemidler til kafedrift
120 Lodd
1320 Deling av inntekt runderidning med Lofoten Hest og Helse

Totalt overskudd Hestens Dag: kr 5.120,-

Underregnskap kafedrift og boksleie UK-stevnet

Inn
2000 Boksutleie gjestebokser
1050 Boksutleie dagbokser
12458 Kafedrift og loddsalg

Ut
1714 Matvarer til kafedrift
800 Bokser leid av LHH

Totalt overskudd kafe og bokser: kr 12.994,-

Underregnskap for UK dressur juni 2016

Inn
2300 Stevneavgift ryttertest og uoff LC
3700 Stevneavgift LC, LB, LA

Ut
700 Dommeravgift
4360 Flybilletter dommer
1000 Overnatting dommer
476 Deltakersløyfer
291 Deltakersløyfer
234 Gebyr terminalbruk
448 Gave dommer
1000 Halleie

Totalt underskudd dressurstevne: -2.030 kr
I tillegg mottar vi kr 5000 Støtte Vestvågøy Kommune, kulturmidler

Totalt sett har vi overskudd på selve stevnet, på kr 2.970,-

Underregnskap for AM-trening jan 2016

Inn
17000 Kursavgift

Ut
12000 Instruktør
5400 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
200 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -625 kr

Underregnskap Hestens Dag 2015

Inn
5848 Kafesalg

Ut
1715 Matvarer

Total inntekt for Hestens Dag: +4.133 kr

Inntekten deles med medarrangør Havhesten 4.133/2 = 2067,-

Netto inntekt Hestens Dag: +2.067 kr

Underregnskap stevnet 2015

Stevnet for 2015 ble avlyst, men vi hadde likevel utgifter i forbindelse med dette

Inn
2287 Tilbakebet av kansellert billett

Ut
6299 Flybilletter dommer og steward

Totalt underskudd stevnet 2015: -4.012 kr

Underregnskap CV-trening mai 2015

Inn
8500 Kursavgift

Ut
6500 Instruktør
2700 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
500 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -1.225 kr

Underregnskap CV-trening april 2015

Inn
8000 Kursavgift

Ut
5500 Instruktør
2700 Flyreise
25 Ca gebyr klubbadmin
500 Ca mat/snacks

Totalt underskudd kurs: -725 kr