Årsmelding for 2021

Kursaktivitet 2021
Kjørekurs med Roger Haerslich februar - avlyst pga lav detakelse

Arrangementer 2021
D-stevne september - arrangeres ikke pga lav aktivitet/engasjement i klubben

Eksterne klubbrepresentasjoner 2021

Annet
Medlemsmøte 20.april - gjennomført

Årsmelding for 2020

Kursaktivitet 2020
Lavterskel ridetilbud for hestemiljøet i Lofoten - arrangert 23/2

Arrangementer 2020
UK-stevne juni - avlyst grunnet Covid-19
Hestens Dag - utgår pga Covid-19
Miljøtrening nov - utført

Eksterne klubbrepresentasjoner 2020
Ingen

Annet
Ekstraordinært årsmøte 10.nov - utført
Medlemsmøte 15.nov - utført

Årsmelding for 2019

Kursaktivitet 2019
Ingen kursaktivitet i regi av klubben

Arrangementer 2019
Hestens Dag - ikke gjennomført
UK-stevne juni - avlyst grunnet at dommer meldte avbud i siste liten
Programridning 23/6-2019

Eksterne klubbrepresentasjoner 2019
Hanne Tetlie med Shadiva
Marie Christoffersen med Rockazino Firfod
Julie Nilssen med Bergeruds Asti
Silje Jensen med Cash is King
Annika Pedersen med Dima
Elise Walle med Surprise Boy

Årsmelding for 2018

Kursaktivitet 2018
Grønt Kort

Arrangementer 2018
Hestens Dag
UK-stevne

Eksterne klubbrepresentasjoner 2018
Marie Christoffersen/Rockazino Firfod
Hanne Tetlie/Shadiva

Diverse 2018
Utvidelse tribune ridehall

Årsmelding for 2017

Kursaktivitet 2017
Dressur Jonas Elvebakk 4-5 februar - avlyst
Saltilpassing Nina Mollestad 13-14 mai - gjennomført
Dressur Jonas Elvebakk 8-9 juli - avlyst
Dressur Jonas Elvebakk 23-24 september - gjennomført
Saltilpasning Nina Mollestad 25-26 november - gjennomført

Arrangementer 2017
Hestens Dag 4.juni - gjennomført
UK-stevne 19-20 august - gjennomført

Eksterne klubbrepresentasjoner 2017

Diverse 2017
Utdannelse av steward legges på is

Årsmelding for 2016

Kursaktivitet 2016
Dressur Alexandra Myhren 16-17 januar - gjennomført
Dressur Alexandra Myhren 12-13 mars - avlyst grunnet lav deltakelse
Dressur Alexandra Myhren mai 7-8 mai - avlyst grunnet for lav deltakelse
Dressur Ingrid Nyström 20-21 august - gjennomført
Saltilpassing Nina Mollestad 1-2 oktober - gjennomført
Dressur Jonas Elvebakk 12-13 november - gjennomført

Arrangementer 2016
UK-stevne 18-19 juni - gjennomført og vellykket
Hestens Dag 27.august - gjennomført

Eksterne klubbrepresentasjoner 2016
Marie Christoffersen med Rockazino Firfod

Diverse 2016
Utdanning av steward påbegynt

Årsmelding for 2015

Kursaktivitet 2015
Cecilie Vangen 18-19 april - gjennomført
Cecilie Vangen 30-31 mai - gjennomført
Cecilie Vangen 12-13 september - avlyst grunnet for lav deltakelse
Cecilie Vangen 10-11 oktober - avlyst grunnet for lav deltakelse
Cecilie Vangen 28-29 november - avlyst grunnet for lav deltakelse

Arrangementer 2015
D-stevne dressur 29-30 august - avlyst grunnet for lav deltakelse
Hestens dag/kostymesprang 24.oktober, i samarbeid med Havhesten og Lofoten Hest&Helse

Klubbrepresentasjoner 2015
Marie og Rockazino Firfod: Skånland 21-22 mars
Hanne Tetlie og Chiqhero: Skånland 21-22 mars
Marie og Rockazino Firfod: Skånland 23-24 mai
Hanne Tetlie og Chiqhero: Skånland 23-24 mai

Diverse 2015
Innkjøp av nytt hindtermateriell og hindervogn
Oppgradering av IT-utstyr
Oppgradering av kjøkkenutstyr
Innkjøp av nytt oppbevaringsskap og nøkkelboks
Dugnad utført på begge utebaner

Årsmelding for 2014

Styret 2014 har gjennomført styremøter ca hver 6 uke.

Kursaktivitet i 2014:
-Kjørekurs med Leon Johansson
-Sentrert ridning med Marita Hammernes.
-Grønt kort kurs i april ble det arrangert av Marita Hammernes for rekruttering av unge ryttere. Dette var et kurs med mellom 5-10 deltagere.

Stevne
Distriktsstevne i dressur ble arrangert 14-15 juni.
Mange medlemmer og ikke-medlemmer stilte opp på dugnad, og sørget for en god gjennomføring av stevnet.
Det var 19 startende ekvipasjer både lørdag og søndag, 11 av disse var fra tilreisende klubber.

Vi arrangerte også ryttertesten RLD1 for første gang, hvor ryttere som trenger leiing/veiledning kan delta.
Dette for å rekruttere flere unge til sporten.
For å kunne gjennomføre dette stevnet har sponsorer som har bidratt. Det har vært entreprenørfirmaer, butikker, restaurant, rorbu firma, bilutleieforma mm. En stor takk til alle!

Hestens dag
Arrangert 15.november
Her var det mulighet for alle som ønsket, å få prøve seg på både ridning og kjøring med hest.
Det ble en kjempesuksess med mange gjester, både store og små.
Klubben fikk inn en del penger på kafedrift den dagen. Takk til Lofoten Hest og Helse som stilte med hester og tilgjengelig ridehus, samt til Christina med hest og vogn!

Følgende ryttere har representert klubben på eksterne stevner i år:
Marie Christoffersen og Rockazino Firfod
Annika Pedersen og Jorundal’s Antonio
Hanne Tetlie og Chiqhero
Julie Nilssen og Heros

Evt utvidelse av ridebane tilhørende LHH
Er  avklart med fylkesarkeologen at det ikke eksisterer noen forminner som er til hinder for en evt utvidelse av ridebanen.
Det har vært avholdt møte med Lofoten Hest og Helse på hva som er mulig med tanke på leieforhold av denne banen. Saken sendes videre til neste styret i Lofoten Hestesportsklubb for videre utredning.

Sittende styre ønsker nytt styre lykke til og håper på et innholdsrikt arbeid i 2015!