Priser for leie av gjestebokser

Årsleie for bruk av gjestebokser: kr 500,- og medlemskap i Lofoten Hestesportsklubb

Overnatting ved kurs/arrangementer/stevner: kr 200,- (kr 0,- for de som har betalt årsleie)
Dagboks ved kurs/arrangementer/stevner: kr 100,- (kr 0,- for de som har betalt årsleie)
Overnatting har prioritet over dagboks, og tilreisende har prioritet
NB: Dette gjelder KUN våre 5 bokser i hallen

Ekstra flis utover "first bedding" ved overnatting: kr 150,- pr sekk

Ved spesielle anledninger, og alltid etter godkjenning fra klubben og LHH, er det mulig med lengre oppstalling. Dette avtales særskilt, og faktureres via faktura.
For klubbmedlemmer og LHH: kr 700,- pr mnd
For ikke-medlemmer: kr 1400,- pr mnd

Dette er ikke inkludert flis

Retningslinjer for bruk av gjestebokser

Lofoten Hestesportsklubb eier 5 bokser, som står i hallen til Stiftelsen Hest og Helse.Disse håper vi skal være et positivt bidrag til hestemiljøet :)
Det vil selvfølgelig være noen regler og retningslinjer rundt bruken av disse

1.Hvem kan bruke boksene?
For å bruke boksene utenom må man være medlem av Lofoten Hestesportsklubb, og ha betalt årsavgiften (løper over ett kalenderår).
Ved kurs/arrangement/stevner kan man ikke bruke boksene fritt, men må da bookes hos Lofoten Hestesportsklubb.
Ved kurs/arrangementer/stevner leies også boksene ut til tilreisende (se priser lengre opp)

2. Kan jeg stalle opp hester over natt i boksene, om jeg skal drive med egentrening?
Dette må først avklares med Lofoten Hestesportsklubb, som igjen må avklare det med LHH i hvert enkelt tilfelle

3. Må jeg betale for å bruke boksene til påsaling, venting etc?
Ja, for å ha rett til å bruke bokser til oppsaling osv når man drar til Hest og Helse for å trene i hallen/på ridebaner, må man på forhånd ha betalt årsavgiften pr person/hesteeier.
Eier man flere hester, går de under samme årsavgift.

4. Jeg har betalt årsavgift, må jeg også betale for overnatting ved kurs/arrangementer/stevner?
Nei, som medlem av klubben og innbetalt årsavgift for boksleie, trenger du ikke betale ekstra for bruk av boksene ved kurs/trening/stevner. Men man må likevel booke en boks hos Lofoten Hestesportsklubb. Tilreisende deltakere vil prioriteres i gjesteboksene, slik at de med stallplass i nærheten evt må ha hestene oppstallet hjemme over natt ved arrangementer. NB: Dette gjelder KUN de 5 boksene våre i hallen. Ved bruk av bokser hos Fritidsgården, Travstallen, LHH ved kurs/arrangementer/stevner må boksene betales iht de priser de aktuelle aktørene har

5. Er det mitt ansvar at boksene er møkket og ryddig?
Ja, alle har ansvar for at boksene holdes i god stand. Det vil si at du alltid skal møkke etter deg. Kommer du til en umøkket boks, så ikke overse det og tenk at det ikke er ditt problem.
Møkk umøkkede bokser, og tenk på det som ditt bidrag til et flott miljø.
Forlat alltid boksen slik du selv ønsker den skal være når du kommer dit.

6. Hva gjør jeg om jeg ser at det er behov for reperasjoner?
Om du oppdager at det er behov for reperasjoner, så sender du en mail til lhsk@live.no evt tar direkte kontakt med styret i klubben.

7. Hvordan vet jeg om en boks er leid ut til et arrangement, eller om den er ledig?
Dette får man vite ved henvendelse til Lofoten Hestesportsklubb

8. Er det mulig å kjøpe ekstra flis utover "first bedding" ved overnatting?
Ja dette kan man kjøpe. Pris pr ekstra sekk er kr 150