Styret 2021
Leder: Julie Nilssen, 90 12 34 21 (GDPR-ansvarlig)
Nestleder: Annika Pedersen, 91 88 97 70 (Ansvarlig barneidrett)
Kasserer: Christina Nordheim, 90 94 03 35
Sekretær: Hanne Tetlie, 95 46 96 95
Styremedlem: Monika Hågensen, 45 61 80 48 (Ansvarlig politiattester)
Varamedlem: Laila Iren Berntzen, 99 31 27 02

Leder stevnekomite 2021: Christina Nordheim