Klubbjakker

Lofoten Hestesportsklubb kjører "produksjon" av klubbjakker sen vinter/tidlig vår, årlig
Klubben dekker kr 100 av jakken, og tar all kostnad ved brodering.
Man kan bestille den jakken man selv ønsker (husk at den må kunne broderes på)

 

 

Juniorstøtte

Lofoten Hestesportsklubb har etablert en støtteordning for våre juniormedlemmer, ved deltakelser ved kursaktivitet. Vi håper dette kan øke interesse og deltakelse ved kurs.

Klubben vil dekke 300 kr pr kurstime, inntil 6 timer iløpet av ett år
Dette gjelder for treninger arrangert i hestemiljøet i Lofoten.
Man kan søke om dekning av kurs fortløpende ved å sende mail til lhsk@live.no

Straks man tar i bruk denne ordningen, forplikter man seg til å delta som hjelpemannskap på inntil to stevner arrangert av klubben, uavhengig av hvor mye støtte man mottar iløpet av året.

Støtte ved arrangering av kurs

Etter avtale med LHSK, er det fullt mulig å selv arrangere kurs i regi av klubben.
Klubben ønsker å støtte opp om en arrangering, og gir følgende støtte til den som arrangerer og tilby overnatting til kursholder:
Kr 500,- i støtte for arrangering av kurs
Kr 800,- i støtte for å tilby husrom/måltider (frokost/middag/kvelds) til kursholder/instruktør

Støtte til de som drar på GK-kurs i regi av andre klubber

Medlemmer av Lofoten Hestesportsklubb som deltar på Grønt Kort kurs arrangert av andre klubber, vil ved bestått kurs få dekket 500 kr av kursavgiften.

Man kan søke om denne støtten ved å sende mail til lhsk@live.no

 

Godtgjørelse for styrearbeid

Styremedlemmer inkl vara får en godtgjørelse for sitt arbeid. 
Dette for å fremme interessen for å sitte i styret.
Styremedlemmer får 1000,- i rabatt på kurs og/eller gjestebokser.
Benytter man seg ikke av mulighet til rabatten, bortfaller denne.