Ønsker du å bli medlem i hestesportsklubben?

Hvorfor bli medlem i en rideklubb?
I rideklubben møter du andre likesinnede som også elsker hester og ridning! Rideklubben kan hjelpe deg til å lære mer om hest, for eksempel gjennom klubbkvelder, aktiviteter og Rideknappen. Rideklubben arrangerer også klubbstevner og kan hjelpe deg på vei til å bli konkurranserytter. Som medlem i en rideklubb får du også vårt medlemsblad Hestesport.
Les mer om dette her: http://www.rytter.no/Ryttersport/Nyisporten.aspx

Ved å bli medlem i Lofoten Hestesportsklubb, knyttes du automatisk til Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund, med de fordeler det gir deg. Blant annet kan nevnes:

Barneidrettsforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Hesteforsikring
Agria Dyreforsikringhar forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.

Du kan lese mer om forsikringer her: http://www.rytter.no/Ryttersport/Forsikringer.aspx

Medlemskontigent:
Familie kr. 500,- (inntil 4 personer som kan bestå av partner, og barn fremtil året de fyller 18 år)
Senior kr. 400,- (fra og med 16 år)
Junior kr. 350,- (til og med 15 år)

For å bli medlem av klubben, registrerer du deg på MIN IDRETT her minidrett.nif.no
Så sender du oss en beskjed til lhsk@live.no om at du ønsker å melde deg inn i klubben.
Du vil da innen kort tid motta en faktura i MIN IDRETT som du må betale for at ditt medlemsskap skal bli gyldig.

Eksisterende medlemmer vil automatisk får tilsendt faktura via MIN IDRETT