Ønsker du å bli medlem i hestesportsklubben?

Medlemskontingent fra 1.1.2021 er kr 350,- pr person

For å bli medlem av klubben klikker du på denne linken for  Du vil da både melde deg inn og  betale medlemsskapet samtidig.

Hvorfor bli medlem i en rideklubb?

I rideklubben møter du andre likesinnede som også elsker hester og ridning! Rideklubben kan hjelpe deg til å lære mer om hest, for eksempel gjennom klubbkvelder, aktiviteter og Rideknappen. Rideklubben arrangerer også klubbstevner og kan hjelpe deg på vei til å bli konkurranserytter. Som medlem i en rideklubb får du også vårt medlemsblad Hestesport.

Les mer om dette her: http://www.rytter.no/Ryttersport/Nyisporten.aspx

Ved å bli medlem i Lofoten Hestesportsklubb, knyttes du automatisk til Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund, med de fordeler det gir deg. Blant annet kan nevnes:

Barneidrettsforsikring
Alle barn som er medlem av lag tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi er forsikret.

Hesteforsikring
Agria Dyreforsikringhar forsikring for alle typer hester. Er du medlem i en rideklubb, får du 5% rabatt på dine hesteforsikringer i Agria.

Du kan lese mer om forsikringer her: http://www.rytter.no/Ryttersport/Forsikringer.aspx